TERMENI SI CONDITII

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEȘTI  TERMENI  ȘI CONDIȚII CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA WEBSITE-UL, APLICAȚIA ȘI SERVICIILE BENEFIT SEVEN.

1. PREZENȚII TERMENI PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Termenii și condițiile prezente de utilizare (împreună cu documentația menționată în aceștia) constituie termenii și condițiile de utilizare pe baza cărora dumneavoastră puteți  accesa website-ul nostru („website-ul nostru”), ca vizitator sau ca utilizator înregistrat. Utilizarea website-ului nostru include, fără limitare, și accesarea, navigarea și înregistrarea/logarea pentru a utiliza website-ul.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare la accesarea website-ului, întrucât aceștia sunt aplicabili pentru orice tip de utilizare a website-ului.

Prin accesarea website-ului nostru confirmați că acceptați acești termeni și condiții de utilizare și că sunteți de acord cu respectarea acestora.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, aveți opțiunea de a nu utiliza website-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a organiza concursuri online, fie în nume propriu, fie în numele unui partener. Condițiile aferente fiecărui concurs online vor fi reglementate separat, prin regulamentului concursului în cadrul căruia vor fi detaliate criteriile de eligibilitate și modalitatea de desfășurare a concursului.

2. ALȚI TERMENI APLICABILI

Sunt  de  asemenea  aplicabile  pentru  utilizarea  website-ului și a aplicației noastre  (i)  politica  de confidențialitate, ce se regăsește pe website-ul nostru la următoarea adresă: https://7card.ro/politica-de-confidentialitate/, prin care se detaliază condițiile în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, modul de obținere a consimțământului pentru această procesare, precum și garanția protecției datelor dumneavoastră  cu caracter  personal  și (ii)  politica  privind  utilizarea cookies-urilor ce se regăsește la următoarea adresă: https://7card.ro/politica-de-cookies/

Utilizarea serviciilor 7card by Gympass (7card) de către companiile-client se face în baza Contractelor de Prestări Servicii și a condițiilor stabilite, de comun acord, în conținutul acestor contracte.

Utilizarea serviciilor 7card by Gympass de către abonații 7card se face în baza regulamentului de utilizare a abonamentului nominal 7card.

Colaborarea dintre centrele de relaxare și sport partenere 7card și 7card se face în baza unui Contract de Colaborare. Nu pot avea abonamente 7card deținătorii centrelor aflate în rețeaua de parteneri 7card, soțul/soția deținătorilor centrelor, rudele de gradul întâi ale acestora, precum și colaboratorii centrelor partenere 7card. Nerespectarea acestei reguli atrage după sine dezactivarea imediată a abonamentelor 7card în cauză.

3. INFORMAȚII DESPRE NOI

Acesta este un website operat de SC Benefit Seven S.R.L.. Suntem o societate înregistrată în România, cu nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/7148/2021, cod unic de înregistrare RO16696040 și sediul social situat în Bucureşti, Sectorul 1, Strada D.I. MENDELEEV, Nr. 5, ZONA 6, Etaj 1. Acești termeni și condiții se aplică și oricăror altor website-uri și aplicații operate de către noi în prezent și viitor.

4. MODIFICAREA TERMENILOR

Putem revizui termenii și condițiile de utilizare, precum și orice alți termeni aplicabili în orice moment prin modificarea paginilor relevante.

Vă rugăm să verificați paginile relevante pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări vi se vor aplica de la actualizarea prezenților termeni și condiții.

5. MODIFICĂRI ALE WEBSITE-ULUI ȘI ALE APLICAȚIEI

Ne rezervăm posibilitatea de a actualiza website-ul și aplicația în orice moment și de a schimba conținutul acestora. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că website-ul sau aplicația noastra pot fi neactualizate la momentul vizualizării acestora și nu avem nicio obligație de a-l actualiza în timp real.

Nu garantăm că website-ul sau aplicația nastră nu au nicio eroare și nici că nu vor exista erori sau omisiuni în conținutul lor.

6. ACCESAREA WEBSITE-ULUI NOSTRU

Website-ul nostru poate fi accesat în mod gratuit.

Nu garantăm faptul că website-ul nostru și conținutul său vor fi accesibile în permanență, fără întreruperi. Putem suspenda, retrage, înceta sau modifica website-ul nostru în totalitate
sau în parte fără a va aviza în prealabil în acest sens. Nu vom răspunde în situația în care website-ul nostru nu poate fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.

Dumneavoastră  sunteți  responsabil  pentru  a  realiza  toate  acțiunile necesare  din punctul dumneavoastră de vedere pentru a accesa website-ul.

Sunteți de asemenea responsabil de a vă asigura că toate persoanele care accesează website-ul nostru  prin  conexiunea  dumneavoastră  de  internet cunosc  și implementează acești termeni și condiții de utilizare și orice alte condiții aplicabile.

7. CONTUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI PAROLA ACESTUIA

Dacă deveniți client și primiți un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ce ține de procedurile de securitate ale website-ului nostru și a aplicației, trebuie să considerați orice astfel de informație ca fiind strict confidențială și nu trebuie să o furnizați niciunei terțe persoane.

Avem dreptul de a întrerupe utilizarea oricărui cod de utilizator sau oricărei parole, fie aleasă de dumneavoastră sau alocată de către noi, în orice moment, dacă, în opinia noastră, nu ați respectat dispozițiile acestor termeni și condiții de utilizare.

În cazul în care cunoașteți sau suspectați că oricine în afară de dumneavoastră vă cunoaște codul de utilizator sau parola, vă rugăm să ne anunțați în cel mai scurt timp prin email la 7card@benefitseven.ro.

8. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Suntem deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la website-ul nostru și aplicației 7card, precum și cu privire la conținutul acestuia, aceste drepturi fiind protejate de legislația națională și internațională în vigoare.

Statutul nostru de autori ai conținutului website-ului nostru și aplicației trebuie întotdeauna recunoscut.

Nu trebuie să utilizați nicio parte din conținutul website-ului nostru și aplicației cu scopuri comerciale fără a obține o licență în acest sens de la noi.

În cazul în care veți copia pe hârtie sau în format electronic orice parte din website-ul nostru și / sau aplicație, drepturile dumneavoastră de a utiliza website-ul nostru și aplicația vor înceta imediat și, în consecință, va trebui să returnați sau să distrugeți orice copii ale conținutului website-lui nostru și / sau conținutului aplicației 7card.

De asemenea ne rezervăm toate drepturile de a acționa prin toate căile legale pe care le avem la dispoziție în cazul oricărei încălcări a prezenților termeni și condiții.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Conținutul integral al website-ului nostru este livrat pe baza “ca disponibil”, “așa cum este” fără nicio garanție de niciun fel fie expresă, fie implicită, inclusiv, dar nelimitându-se la, orice garanții de vandabilitate, asociere cu un scop particular, acuratețe și non-încălcare. Benefit Seven S.R.L. nu garantează acuratețea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui conținut pus la dispoziție prin intermediul website-ului nostru. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricărei informații înainte de a se baza pe  aceasta. Utilizarea website-ului nostru și a conținutului disponibil pe website-ul nostru se fac pe răspunderea unică a utilizatorului.

De asemenea, nu vom răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul dumneavoastră, sistemul dumneavoastră IT, datele dumneavoastră ca urmare a utilizării website-ului nostru sau a altor website-uri către care există link-uri în website-ul nostru și / sau aplicația 7card.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul website-urilor ce au link-uri către website-ul nostru și aplicația 7card. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea noastră  cu privire la respectivele website-uri.  Nu vom răspunde pentru niciun prejudiciu rezultând din utilizarea respectivelor website-uri.

10. VIRUȘI

Nu garantăm ca website-ul nostru va fi securizat sau fără niciun virus. Sunteți responsabil pentru configurarea sistemului dumneavoastră IT, pentru programele de calculator și platforma necesară pentru accesul website-ului nostru și pentru folosirea propriului software anti-virus.

Nu trebuie să utilizați în mod defectuos website-ul nostru, introducând viruși, troiani, worms, bombe logistice sau alte materiale ce pot crea probleme tehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la website-ul nostru, la server-ul pe care website-ul nostru este găzduit sau pe orice alt server, calculator sau baza de date conectat la  website-ul nostru.  Nu trebuie să atacați prin atacuri de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services. Prin încălcarea acestei dispoziții, ați comite o infracțiune conform legii române. Vom raporta orice astfel de încălcare către autoritățile de investigare competente și vom coopera cu autorități prin furnizarea identității dumneavoastră către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest website încetează imediat.

11. LINK-URI CĂTRE WEBSITE-UL NOSTRU

Puteți trimite la pagina principală a website-ului nostru printr-un link, atât timp cât faceți acest lucru într-un mod echitabil, care nu aduce atingerea reputației noastre și care nu profită de reputația noastră în scopuri personale.

Nu trebuie să creați un link în așa fel încât să sugerați în vreun fel orice formă de asociere, aprobare sau sprijin din partea noastră atunci când nu există o astfel de situație.

Nu trebuie să stabiliți un link către website-ul nostru în cadrul unui website ce nu vă aparține.

Website-ul nostru nu poate fi copiat sub forma de frame pe niciun website. De asemenea, nu se poate crea un link către altă pagină din website-ul nostru în afară de pagina principală.

Ne rezervăm dreptul de a retrage dreptul la creare link către website-ul nostru fără notificare prealabilă.

Dacă doriți să utilizați conținut din website-ul nostru în afară de situațiile de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin email la 7card@benefitseven.ro.

12. LINK-URI CĂTRE TERȚE PERSOANE ȘI RESURSELE DIN WEBSITE-UL NOSTRU ȘI APLICAȚIA 7CARD</strong >

Orice link-uri către alte website-uri sau alte resurse furnizate de terțe persoane, sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră. Nu avem niciun control asupra conținutului acelor website-uri sau resurselor respectivelor website-uri.

13. LEGEA APLICABILĂ

Pentru acești termeni și condiții de utilizare, precum și orice aspecte referitoare la sau în legătură cu conținutul lor, este aplicabilă legea română.

Dumneavoastră sunteți de acord ca instanțele competente în legătură cu orice aspect legat de acești termeni și condiții să fie instanțele din București, România.

14. MĂRCI

Toate numele de companii, mărci înregistrate, mărci de servicii, denumiri comerciale, logo-uri și sigle sunt protejate de legea mărcilor înregistrate. Nimic din conținutul acestui website nu trebuie interpretat ca acordarea de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest site fără permisiunea scrisă din partea Benefit Seven S.R.L. sau a părților terțe ce pot deține respectivele mărci.

15. CONTACT

Pentru a ne contacta vă rugăm să ne trimiteți un email la 7card@benefitseven.ro

Vă mulțumim pentru vizitarea website-ului nostru.