logo_7card-Gympass

Regulament

1.  Abonamentul 7card este un abonament nominal și nu poate fi folosit de către alte persoane,
decât de către titularul abonamentului. O parte din datele furnizate către 7card de către titularul
abonamentului – prenume, nume, e-mail, orașul în care își desfășoară activitatea – sunt verificate cu persoana responsabilă de oferirea de beneficii pentru angajaţii companiei sau instituţiei client. În cazul în care persoana în cauză nu este angajată a companiei-client 7card, 7card își rezervă dreptul de a anula imediat abonamentul creat de către persoana care nu avea acest drept.

2.  Pentru a beneficia de serviciile disponibile la sălile / cluburile de sport / entităţile partenere,
abonaţii 7card trebuie să prezinte de fiecare dată Abonamentul 7card și actul de identitate și să
realizeze autentificarea utilizând tableta electronică aflată la recepţia entităţii partenere sau să
semneze Formularul de înregistrare a vizitelor abonaţilor 7card, după caz.

3.  Utilizatorii abonamentelor pot accesa centrele din reţeaua naţională 7card, precum și aplicațiile digitale partenere, in mod diferențiat, în funcție de tipul abonamentului ales și plătit. Pentru claritate: fiecare plan sau tip de abonament ales oferă acces utilizatorului doar la centrele și aplicațiile digitale partenere care sunt indicate ca atare (atât în aplicația mobilă 7card cât și în website 7card), precum și la centrele și aplicațiile digitale partenere care fac parte din tipurile de abonament inferioare tipului de abonament ales. Utilizatorii abonamentelor pot opta pentru schimbarea tipului de abonament folosit la acel moment, după cum urmează: a) pentru migrarea la un tip de abonament superior celui prezent, migrarea se face din aplicația mobilă și poate fi aplicabilă din următoarea zi lucrătoare (alte condiții convenite cu compania angajatoare vor prevala) sau b) migrarea la un tip de abonament inferior celui utilizat în prezent este posibilă doar la finalul perioadei pentru care abonamentul curent a fost plătit

4.  Angajatul (considerat abonatul-titular) este responsabil de comportamentul însoţitorului (denumit și Prieten) și este obligat să îl informeze despre condiţiile de utilizare a abonamentului. Fiind de asemenea responsabil pentru alegerea pentru prieten a tipului de abonament pe care dorește să utilizeze Prietenul. Un angajat al cărui abonament propriu este inactiv nu poate înscrie un însoţitor în program sau reactiva abonamentul. Facturarea abonamentului de însoţitor se face în funcţie de alegerea făcută de angajatul abonat 7card, după cum urmează: 1) pe numele angajatului de care aparţine, caz în care abonamentele sunt activate când factura se achită în întregime sau 2) separat, pe numele însoţitorului, iar abonamentul acestuia este activat când factura se achită în întregime. În cazul în care există alte prevederi contractuale ce privesc facturarea însoţitorilor, stabilite între compania ce oferă angajatului și 7card, aceste reguli vor prevala, mai puțin cea referitoare la plata în întregime a facturilor.

5. Abonatul are dreptul la o singură utilizare a abonamentului într-o zi, respectiv un singur acces și o singură ședinţă pe zi, la o singură entitate parteneră, fie că aceasta entitate este un centru fizic ori o aplicație digitală parteneră.

6.  Abonamentele achitate și aflate în curs nu pot fi întrerupte, suspendate (puse pe pauză) sau anulate în perioada de valabilitate de către abonat, la fel cum nu se poate solicita returnarea contravalorii oricărei părți din abonamentul deja plătit și activat.

7.  Angajaţii 7card și angajaţii partenerilor noștri sunt autorizaţi să verifice abonamentul 7card și actul de identitate și să refuze accesul abonatului în centrul partener sau aplicația digitală parteneră în cazul în care acesta este utilizat de către altă persoană sau în alte scopuri decât cel pentru care a fost creat sau dacă se încalcă prevederile prezentului Regulament de Utilizare.

8.  Abonatul 7card este obligat să respecte Regulamentul sălii / clubului / entităţii partenere de sport în care se află, precum și termenii și condițiile de utilizare proprii ale aplicațiilor digitale partenere.

9.  Comercializarea abonamentelor 7card sau orice altă formă de distribuire a acestora fără acordul Benefit Seven S.R.L. este interzisă și este pasibilă de acţiuni legale.

10.  Înregistrarea unui nou telefon mobil pe care se va instala și utiliza aplicația mobilă 7card se poate face doar prin intermediul serviciului de Relații cu Clienții al 7card care poate fi contactat prin email la adresa 7card@benefitseven.ro sau prin serviciul chat din aplicația 7card

11.  7card nu răspunde pentru modificările efectuate de către entităţile partenere
asupra programului, locaţiei și / sau activităţilor desfășurate respectiv condiţiilor de desfășurare a acestora. De asemena, 7card, poate decide la discreția sa modificarea prețurilor abonamentelor, a alocării entităților partnere către fiecare tip de abonament sau plan tarifar, însă aceste modificări vor fi notificate utilizatorilor cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data aplicării efective a acelor modificări. Prin exceptie de la aceste prevederi, reducerile de preț sau alocări ale unor entități partenere din planuri tarifare superioare unor planuri tarifare inferioare se pot aplica de la data și pentru perioada menționată în comunicarea trimisă de catre 7card utilizatorilor

12.  În cazul constatării oricăror încălcări ale prezentului Regulament de către abonat, 7card își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni proporționale de corectare a situației, măsuri care pot merge până la dezactivarea abonamentului. Prin excepție de la măsurile de mai sus, 7card va trece direct la dezactivarea imediată a abonamentelor în cazul în care acestea au fost obținute fraudulos de către persoane care nu au calitatea de angajați ai respectivelor companii, sau de către proprietari sau angajați ai entităților partenere din reteaua 7card sau de catre interpuși ai acestora

13.  Abonamente 7card se prelungesc automat la finalul perioadei de valabilitate, pentru încă o perioadă, dacă utilizatorul nu a luat măsura dezactivării voluntare. Abonamentul 7card se poate dezactiva de către Utilizator astfel:
a. direct din aplicaţia mobilă 7card, în cazul înscrierii pe o pagină dedicată companiei
b. prin intermediul angajatorului – anunţând persoana responsabilă de oferirea beneficiului 7card angajaţilor companiei, în cazul înscrierii pe listă
c. în mod excepţional prin transmiterea unui e-mail la adresa 7card@benefitseven.ro cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data de începere a abonamentului pentru perioada următoare.
Alte situații excepționale privind dezactivarea abonamentelor pot fi invocate de către utilizatori iar 7card a) le va lua în considerare dacă solicitările au fost primite la adresa 7card@benefitseven.ro la nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de valabilitate a abonamentului și b) va decide la discreția sa măsura adoptată.

14.  Benefit Seven își păstrează dreptul de a-și selecta clienţii și poate refuza oferirea serviciilor
către anumite persoane fără explicaţii suplimentare, mai ales în cazul în care persoanele respective folosesc sau au folosit în mod fraudulos abonamentul 7card sau sunt suspecte de acest lucru.

15.  În situația în care abonamentele 7card nu pot fi utilizate de către utilizatori din motive independente de voința lor (ca de exemplu indisponibilitatea temporară a serviciului, ca urmare a unor defecțiuni tehnice sau a unor reglementări ale autorităților centrale sau locale), 7card va decide, după caz, prelungirea abonamentului cu o perioada egală cu perioada în care serviciul nu a putut fi utilizat sau oferirea unei reduceri calculate proporțional față de valoarea abonamentului a duratei de indisponibilitatea a serviciului – în acest caz, reducerea respectivă se va aplica la valoarea următoarei facturi.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferente participării abonatului la Programul 7card se află în Politica de Confidentialitate – , disponibilă pe www.7card.ro, în aplicaţia mobilă 7card și în platforma 7card.

E un abonament? E o aplicație? E 7card!