Regulament

1. Abonamentul 7card este un abonament nominal și nu poate fi folosit de către alte persoane,
decât de către titularul abonamentului. O parte din datele furnizate către 7card de către titularul
abonamentului – prenume, nume, e-mail, orașul în care își desfășoară activitatea – sunt verificate cu
persoana responsabilă de oferirea de beneficii pentru angajaţii companiei sau instituţiei client. În
cazul în care persoana în cauză nu este angajată a companiei-client 7card, 7card își rezervă dreptul de
a anula imediat abonamentul creat de către persoana care nu avea acest drept, fără rambursarea
parţială sau integrală a sumelor deja plătite.

2. Pentru a beneficia de serviciile disponibile la sălile / cluburile de sport / entităţilepartenere,
abonaţii 7card trebuie să prezinte de fiecare dată Abonamentul 7card și actul de identitate și să
realizeze autentificarea utilizând tableta electronică aflată la recepţia entităţii partenere sau să
semneze Formularul de înregistrare a vizitelor abonaţilor 7card, după caz.

3. Utilizatorii abonamentelor achitate cu preţ pentru București și Ilfov pot accesa toate centrele din
reţeaua naţională 7card de pe teritoriul României.
Utilizatorii abonamentelor achitate cu preţ valabil pentru oricare alt oraș decât București, deci
plătesc un preţ al abonamentului diferenţiat / redus faţă de preţul pentru București, pot accesa doar
centrele din orașul în care s-au încris ca abonaţi 7card sau din alte orașe în afară de București. În
cazul în care un abonament achitat cu preţ valabil în alte orașe decât București este folosit în
București, abonatul va trebui să achite diferenţa pentru perioada în care a folosit abonamentul în
București și nu în orașul în care a declarat că urmează să folosească 7card.

4. Angajatul este responsabil de comportamentul însoţitorului (denumit și Prieten) și este obligat să
îl informeze despre condiţiile de utilizare a abonamentului. Abonamentul însoţitorului nu se poate
reactiva daca angajatul de care aparţine nu are un abonament activ. Un angajat inactiv nu poate
înscrie un însoţitor în program. Facturarea abonamentului de însoţitor se face în funcţie de alegerea
făcută de angajatul abonat 7card, după cum urmează: pe numele angajatului de care aparţine, iar
factura se achită în întregime, sau pe numele însoţitorului, iar factura se achită în întregime. În cazul
în care există prevederi contractuale speciale ce privesc facturarea însoţitorilor, stabilite între
compania ce oferă angajatului 7card și SC Benefit Seven SA, atunci facturarea însoţitorilor va fi făcută
în baza acestora.

5. Abonatul are dreptul la o singură utilizare a abonamentului într-o zi, respectiv o singură ședinţă pe
zi, la o singură entitate parteneră.

6. Abonamentele nu pot fi întrerupte sau suspendate în perioada de valabilitate.

7. Angajaţii Benefit Seven S.A. și angajaţii partenerilor noștri sunt autorizaţi să verifice abonamentul
7card și actul de identitate și să reţină abonamentul în cazul în care acesta este utilizat în alte scopuri
decât cel pentru care a fost creat sau dacă se încalcă prevederile prezentului Regulament de Utilizare.

8. Abonatul 7card este obligat să respecte Regulamentul sălii / clubului / entităţii partenere de sport
în care se află.

9. Comercializarea abonamentelor 7card sau orice altă formă de distribuire a acestora fără acordul
Benefit Seven S.A. este interzisă și este pasibilă de acţiuni legale.

10.Pierderea, furtul sau distrugerea abonamentului 7card în format fizic va trebui semnalată la
adresa de e-mail 7card@benefitseven.ro costul de emitere a unui duplicat fiind de 20 lei(TVA inclus).

11. Benefit Seven S.A. nu răspunde pentru modificările efectuate de către entităţile partenere
asupra programului, locaţiei și / sau activităţilor desfășurate respectiv condiţiilor de desfășurare a
acestora.

12. Abonamentul 7card este proprietatea Benefit Seven S.A., compania rezervându-și dreptul de
dezactivare a abonamentului în cazul constatării unor încălcări ale prezentului Regulament de către
abonat.

13. Abonamentul 7card se poate dezactiva:
a. direct din aplicaţia mobilă 7card, în cazul înscrierii pe o pagină dedicată companiei
b. prin intermediul angajatorului – anunţând persoana responsabilă de oferirea beneficiului 7card
angajaţilor companiei, în cazul înscrierii pe listă
c. excepţional prin transmiterea unui e-mail la adresa 7card@benefitseven.ro cu cel puţin 10 zile
lucrătoare înainte de data de începere a abonamentului pentru perioada următoare.

14. Abonaţii care aleg să se retragă din Program nu au dreptul să solicite returnarea plăţiideja
efectuate către Benefit Seven S.A.

15. Benefit Seven își păstrează dreptul de a-și selecta clienţii și poate refuza oferirea serviciilor
către anumite persoane fără explicaţii suplimentare, mai ales în cazul în care persoanele
respective folosesc sau au folosit în mod fraudulos abonamentul 7card sau sunt suspecte de
acest lucru.

16. În cazul în care autorităţile române decid închiderea centrelor de relaxare și sport în
anumite zone de pe teritoriul României, abonamentele 7card ale abonaţilor afectaţi de această
măsură vor fi prelungite automat cu numărul de zile ce corespunde perioadei în care sălile sunt
închise. Dacă abonamentul este utilizat în perioada la care facem referire mai sus în altă zonă
din România în care centrele de relaxare și sport sunt deschise, atunci abonamentul nu va fi
prelungit. În continuare, abonamentele nu se pot suspenda sau opri.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferente participării abonatului la Programul
7card se află în Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Programul
7card – , disponibilă pe www.7card.ro, în aplicaţia 7card și în platforma 7card.

E un abonament? E o aplicație? E 7card!