POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

NOTĂ DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Programul 7card

 • Cine suntem:

Suntem Benefit Seven S.A. (o societate pe acțiuni cu sediul social în Municipiul Roşiorii de Vede, Str. Mărăşeşti, Bl. S111, parter, Județul Teleorman, adresă pentru corespondență Strada Zării, Nr. 11, Subsol, Parter și Etaj, Sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J34/387/2004, cod unic de înregistrare RO16696040, având un capital social subscris și vărsat de 100.000 RON) și această Notă de informare este destinată informării tuturor Abonaților 7card și viitorilor Abonați 7card, asupra condițiilor în care prelucrăm datele lor cu caracter personal aferent participării acestora la Programul 7card, începând cu momentul înrolării în Programul 7card.

Ne puteți contacta oricând la:

Adresă: str. Zării 11, sector 5, București

Nr. telefon: +40 21 539 7770

E-mail: 7card@benefitseven.ro

Serviciile asigurate de Benefit Seven S.A. în beneficiul Abonaților 7card sunt stabilite prin contractele încheiate între Benefit Seven S.A. și fiecare angajator al Angajatului („Clientul”), inclusiv elementele privind costurile serviciilor, limitele utilizarii cardului 7card (ex. număr vizite permis / zi); Benefit Seven S.A. are un contract direct cu fiecare dintre acești Clienți, care stabilește termenii în care Angajații Clientului (și Însoțitorii acestuia) au acces la Programul 7card, având în vedere și prevederile din Regulamentul Programului 7card, precum și cele din regulile de înrolare în Programul 7card.

Prezenta Notă de informare a fost pregătită în lumina cerințelor legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu aplicabilitate directă în România (în special ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice („Legea 506/2004”).

Benefit Seven S.A. își asumă față de Abonați, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform GDPR, obligații specifice de împuternicit al Clientului, precum și, dacă este cazul și pentru scopuri limitate, obligații specifice de operator de date cu caracter personal.

 • Categoriile de persoane vizate (persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrăm aferent Programului 7card)

1. Angajatul – persoană fizică cu care Clientul are o relație contractuală pe baza unui contract de muncă, contract de mandat, contract de administrare, contract de servicii sau unui alt contract de drept civil cu consecinţe legale asemănătoare.

2. Însoțitorul – persoană fizică desemnată de Angajat să beneficieze de 7card în aceleași condiții de utilizare ca și Angajatul. Însoțitorul nu este Angajat al Clientului și poate fi orice persoană fizică. Acesta se supune regulilor și regulamentelor aplicabile Angajatului. Angajatul nu va înrola în Programul 7card o persoană care nu este de acord cu Regulamentul Programului 7card.

3. Însoțitorul-minor – persoana fizică sub 16 ani, copil al Angajatului, desemnată de Angajat să beneficieze de 7card în aceleași condiții de utilizare ca și Angajatul. Însoțitorul-minor participă în Programul 7card numai prin inițiativa și efectuarea demersurilor de înrolare de către părintele său (Angajat al Clientului) care prin înscrierea Însoțitorului-minor în Programul 7card își dă expres acordul ca Însoțitorul-minor să participe în Programul 7card; totodată, părintele-Angajat al Clientului își asumă întreaga răspundere pentru respectarea termenilor Regulamentului Programului 7card de către Însoțitorul-minor, precum și pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Benefit Seven SA conform Notei de informare. 

Note:

Datele minorilor.  Protecția vieții private a minorilor este foarte importantă pentru noi. Benefit Seven S.A. prelucrează strict datele necesare pentru asigurarea accesului Însoțitorilor-minori la serviciile Programului 7card, conform Regulamentului Programului 7card. Nu vom prelucra datele personale ale minorilor pentru crearea de profiluri în vederea transmiterii unor oferte personalizate prin sms, e-mail, sau alte canale de comunicare, monitorizarea prin cookies sau alte tehnici de urmărire online necesare adresării unor oferte personalizate.

 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal prelucrate de Benefit Seven S.A. aferent participării Abonaților la Programul 7card conform Regulamentului de Utilizare a Programului 7card, sunt:

 • In privinta Angajatului: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil, adresa de domiciliu, adresa locului de muncă, adresa e-mail de serviciu, sex, data nasterii, cod unic de Abonat (alocat de Benefit Seven SA la înrolarea în Program);
 • In privința Însoțitorului: numele de familie si prenumele, nr. telefon mobil, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, sex, data nasterii, cod unic de Abonat (alocat de Benefit Seven SA la înrolarea în Program);
 • Pentru Insoțitorii – minori (persoane fizice sub 16 ani), datele cu caracter personal prelucrate de Benefit Seven SA sunt: numele de familie si prenumele, sex, data nasterii – acestea vor fi furnizate exclusiv de către părintele Însoțitorului-minor, la înrolarea în Program, cod unic de Abonat (alocat de Benefit Seven SA la înrolarea în Program);
 • Comunicări tranzacționale – comunicări prin push-notifications în aplicația 7card, sms-uri, email, privind statusul unei anumite inițiative/acțiuni a Abonatului;
 • Istoricul vizitelor/accesului Abonaților la locațiile Partenerilor – săli de sport/cluburi alte activități recreative;
 • Identificatori online: Adresa IP a dispozitivului cu care Abonatul accesează www.7card.ro și/sau aplicația 7card; Browser-ul de internet pe care îl utilizează și versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care accesează site-ul / aplicația; Date de protocol HTTP/HTTPS;
 • Benefit Seven S.A. va prelucra, exclusiv în vederea informării Abonatului asupra proximității sale în raport cu locația unei Săli de sport/club activități de recreere a/al unui Partener, date privind localizarea dispozitivului Abonatului (localizarea telefonului mobil al cărui număr a fost indicat la înrolarea în Program) la acel moment, numai cu acordul Abonatului exprimat expres chiar înainte de momentul evidențierii locației sălii de sport/clubului de activități din proximitatea sa. Benefit Seven SA nu va stoca/păstra datele privind localizarea echipamentului.

Datele cu caracter personal a căror furnizare este obligatorie, dat fiind că Programul 7card presupune emiterea de carduri 7card / coduri de aplicație nominale: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil (nu se solicită pentru Insotitorii-minori), adresa de domiciliu, adresa e-mail de serviciu (nu se solicita pentru Insotitorii-minori), data nasterii; nefurnizarea acestor date cu caracter personal duce la imposibilitatea emiterii cardului 7card nominal si la neasigurarea accesului la beneficiile din Program (situatii neimputabile Benefit Seven SA sau Partenerilor – salile de sport si furnizori de alte activitati recreative).

 • Cum colectăm datele personale ale Abonaților

Colectăm datele personale ale Abonaților atât direct de la aceștia (când ne furnizează direct datele de înrolare/actualizare pe platforma 7card și/sau în aplicația 7card), cât și prin intermediul Clienților (când ne furnizează datele Abonaților 7card în calitate de angajatori ai acestor Abonați). Totodată, în anumite situații putem colecta datele de înrolare/actualizare ale Abonatului 7card parțial de la Client, parțial de la Abonatul 7card. Întotdeauna când colectăm datele de la Abonatul 7card o facem în baza responsabilităților și instrucțiunilor Clienților în acest sens.

Datele Însoțitorilor sunt furnizate de către Abonați; Benefit Seven S.A. informează Însoțitorul asupra condițiilor privind înrolarea în Program, inclusiv în privința termenilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentei Note de informare, cât mai curând după înregistrarea datelor Însoțitorului în platforma 7card.

Colectăm automat date privind localizarea, exclusiv dacă Abonatul 7card este logat în contul de utilizator al aplicației 7card și și-a dat permisiunea pentru ca dispozitivul să afișeze locația, strict pentru a-și indica poziția față de locațiile Partenerilor, aflate din proximitatea lui, în vederea acordării de suport/recomandare în relația dintre părți. Nu păstrăm datele aferente localizării. Dezactivarea localizării se poate face din setările dispozitivului folosit pentru accesarea contului de utilizator aplicație 7card.

Când Abonații 7card acesează locațiile Partenerilor, colectăm date privind accesul/vizitele Abonaților la Parteneri, prin intermediul dispozitivelor amplasate la locațiile Partenerilor, precum și prin intermediul documentației specifice disponibile în locațiile Partenerului (‚formular de înregistrare’ la Partener).

Datele colectate automat prin intermediul cookies sunt prezentate în Politica privind utilizarea cookies; precizăm totuși că nu te putem identifica prin colectarea datelor prin intermediul acestor cookies.

Totodată, colectăm date despre activitatea Abonatului pe website-ul Benefit Seven SA, despre: IP-ul dispozitivului de logare, accesările paginilor Website-ului nostru.

Datele colectate la participarea Abonaților la concursuri/tombole organizate de Benefit Seven S.A., conform deciziei Abonaților de a participa, precum și detalii privind astfel de inițiative/proiecte/evenimente, sunt disponibile în regulamentul fiecărui astfel de eveniment/proiect.

Benefit Seven S.A. nu colectează (nici direct, nici indirect) și nu prelucrează date speciale (ex. date privind sănătatea Abonaților) și nu monitorizează/evaluează evoluția Abonaților prin participarea la activitățile la care 7cardul asigură accesul conform Regulamentului de participare la Programul 7card.

Date pe care Abonații le furnizează, conform propriei alegeri și fără ca Benefit Seven SA să le fi solicitat (ex. conversații, evaluări, feedback prin intermediul aplicației 7card și/sau a website-ului www.7card.ro și/sau a corespondenței purtate între Abonat și Benefit Seven S.A., inclusiv prin Facebook). Benefit Seven S.A. nu prelucrează astfel de date decât pentru a da curs / răspunde solicitărilor acestor Abonați, limitat la durata necesară clarificării situației semnalate.

 • Scopurile pentru care prelucrăm datele personale ale Abonaților 7card și temeiurile prelucrării:

Scopurile prelucrării

Temeiurile prelucrării

Informarea Abonatului privind Programul 7card

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card și formalități prealabile înrolării

Asigurarea accesului Abonatului la facilitatile oferite de Programul 7card (e.g. accesul în locațiile Partenerilor la tarife convenabile și păstrarea acestora conform celor de mai jos).

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card

Validarea inrolarii in Program, crearea cardului nominal al Abonatului, expedierea cardului 7card pentru a ajunge in posesia Abonatului, facturarea serviciilor, notificări privind situația contului/facturilor/plăților restante la plată

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card

Autentificarea Abonatului (recunoașterea acestuia) la momentul conectării în contul asociat cardului 7card (inclusiv la accesarea aplicației 7card pe dispozitivul utilizat pentru conexiune)

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card (inclusiv etapele preliminare înrolării în Programul 7card)

Validarea înrolarii în Program, generarea contului în aplicația 7card, facturarea serviciilor, notificări privind situația contului/facturilor/plăților, inclusiv prin push-notifications în aplicația 7card/e-mailuri/sms-uri

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card

Procesarea plăților aferente participării Abonatului în Programul 7card

Interesul legitim al Benefit Seven S.A.

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card

Demersuri privind rezolvarea anulărilor cardurilor sau a problemelor de orice natura in cadrul Programului 7card, inclusiv asupra modificarilor intervenite asupra Programului (ex. înscrierea unor noi săli/cluburi de sport/activitati de recreere ca și Parteneri, elimiminarea unor Parteneri)

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card

Contactarea/corespondența cu Abonatul, la cererea sa voluntara/conform politicilor noastre de relații cu clienții

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card

Contactarea/corespondența cu Abonatul, in aspecte privind relatia cu clienții

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card

Asigurarea accesului Abonatului la concursuri organizate de Benefit Seven SA pentru Abonati

Interesul legitim al Benefit Seven S.A.

Urmarirea comportamentului Abonatului, precum si a situatiei platilor serviciilor aferente Programului 7card, în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor și beneficiilor oferite de Benefit Seven S.A. prin Programul 7card.

Interesul legitim al Benefit Seven SA (derularea unei afaceri)

Evaluarea produselor si serviciilor oferite de Benefit Seven S.A. si efectuarea de situatii/statistici de Benefit Seven SA, în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor oferite de Benefit Seven S.A.

Interesul legitim al Benefit Seven SA (derularea unei afaceri)

Decontarea costurilor, după caz, între: (i) Benefit Seven S.A. și Parteneri, (ii) Benefit Seven SA și Abonați, (iii) între Benefit Seven SA și Clienți.

Interesul legitim al Benefit Seven SA (derularea unei afaceri)

Statistici, rapoarte și situații privind utilizarea cardului 7card

Interesul legitim al Benefit Seven SA (derularea unei afaceri)

Prevenirea și combaterea fraudei (cardul este nominal și poate fi utilizat exclusiv de către titularul său)

Interesul legitim al Benefit Seven SA (derularea unei afaceri)

Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor Benefit Seven S.A., pe baza procedurii tehnice a profilării

Interesul legitim al Benefit Seven S.A (derularea unei afaceri)

Detalii privind profilarea în acest scop se află în secțiunea “Profilarea” de mai jos. În cazul în care un Abonat consideră că există motive legate de situația sa particulară în care se află, de a se opune prelucrării datelor pentru realizarea interesului nostru legitim, inclusiv utilizării profilării în ceea ce îl privește, Abonatul își poate exercita oricând dreptul de a se opune, conform secțiunii „Drepturile Abonaților”, din prezenta Notă de informare.

Mentenanța și securizarea website-ului www.7card.ro / aplicației 7card / platformei 7card.

Interesul legitim al Benefit Seven S.A.

Tranzacții ale companiei (ex. achiziții, vânzări) care implică audituri / analize asupra documentației contractuale și/sau platformelor / bazelor de date ale Benefit Seven S.A.

Interesul legitim al Benefit Seven S.A.

Apărarea drepturilor noastre în justiție (ex. recuperarea unor sume restante, sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/ reclamații nejustificate)

Interesul legitim al Benefit Seven S.A.

Transmiterea de oferte personalizate, pe baza procedurii tehnice a profilării în scop de marketing direct, prin canalele de comunicare sms / email / apel telefonic / notificări push-up în aplicația 7card

Consimțământul Abonatului pentru profilare și transmiterea unor oferte personalizate prin canalele de comunicare alese de Abonat (sms și/sau, e-mail, notificări de tip push în aplicația 7card)

Mai multe detalii despre modul în care facem profilarea în scop de marketing direct se află mai jos la secțiunea „Profilarea”. Abonatul are dreptul oricând de a se opune profilării, conform celor descrise la secțiunea „Drepturile Abonaților”, din prezenta Notă de informare.

Transmiterea de comunicări comerciale cu caracter general privind servicii/facilități oferite de Benefit Seven S.A

Consimțământul Abonatului

Abonatul își poate retrage oricând consimțământul de a primi astfel de comunicări, prin accesarea link-ului de la finalul e-mailului sau prin email la adresa 7card@benefitseven.ro.

Transmiterea de oferte personalizate privind produsele/serviciile Benefit Seven S.A., pe bază navigărilor și comportamentului Abonatului pe www.7card.ro, monitorizat prin cookie-uri

Consimțământ aferent Cookies

Abonatul care dorește să nu participe la monitorizarea prin cookie-uri în scopul transmiterii de reclame (bannere) on-line pe baza intereselor Abonatului, poate refuza setarea în acest sens a unui modul cookie prin setarea browser-ului care dezactivează în general setarea automată de module cookie. Abonatul poate, de asemenea, să dezactiveze modulele cookie pentru serviciile publicitare ale unui furnizor servicii browser (de ex. Google), setând browser-ul său în așa fel încât modulele cookie ale domeniului respectiv să fie blocate. În acest sens, Abonații sunt rugați să consulte  www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

Opțiunea de a renunța la publicitatea comportamentală on-line nu va opri afișarea reclamelor generale, care nu sunt individualizate în funcție de interesele Abonaților.

Transmiterea de oferte personalizate bazate pe audiențele personalizate (pe liste de clienți) în Facebook

Consimțământul Abonatului

Consimțământul poate fi retras oricând de către Abonat, în mod facil, prin e-mail la 7card@benefitseven.ro

Transmiterea de comunicări comerciale privind serviciile/produsele Partenerilor sau ale altor colaboratori ai Benefit Seven S.A.

Consimțământul Abonatului

Consimțământul poate fi retras oricând de către Abonat, în mod facil, prin e-mail la 7card@benefitseven.ro

Verificarea participării, validarea câștigătorilor și acordarea premiilor, în cadrul concursurilor online derulate pe www.7card.ro și pentru concursurile de pe pagina oficială de Facebook a Programului 7card (prelucrăm în acest scop: și prenume; adresa de e-mail, număr telefon).

Menționăm numele și prenumele câștigătorilor pe pagina oficială de Facebook a Benefit Seven S.A. și/sau pe site-ul nostru www.7card.ro.

Consimțământul Abonatului în scopul participării sale la concursurile organizate de Benefit Seven S.A. și acordării premiilor respective

Auditarea financiară anuală, depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Obligațiile legale ale Benefit Seven S.A.

Proceduri și investigații ale autorităților și/sau organelor judiciare (în mod excepțional și în cadrul unor proceduri oficiale prevăzute de lege)

Obligații legale ale Benefit Seven S.A.

Profilarea

Putem folosi anumite „tehnici de profilare” respectiv, o modalitate de prelucrare automată a datelor Abonaților, constând în special în analiza și interpretarea datelor sale personale necesare pentru a evalua sau prevedea unele aspecte legate de preferințele, interesele sale la accesarea activităților de sport/recreere prin intermediul cardului 7card. În scop de profilare, Benefit Seven S.A. nu prelucrează date sensibile privind starea de sănătate, credințele religioase sau afilierile politice ale Abonaților.

Comportamentul și preferințele personale ale Abonatului pentru anumite activități de sport/recreere reies din istoricul său de vizite la Partenerii prezenți în Program, precum și din utilizarea aplicației mobile 7card, din vârsta Abonatului, preferința pentru anumite zile/intervale de participare la activități sportive/recreere și alte interese personale pe care ni le-a furnizat, interese comune cu ale altor clienți.

În mod concret, Benefit Seven S.A. creează profilul unui Abonat astfel:

 • pe baza istoricului său de acces la salile/centrele de recreere al Partenerilor (inclusiv zilele preferate pentru a face asta, intervalele orare, lunile anului),
 • pe baza datelor privind recurența acestor accesări/vizite,
 • pe baza datelor demografice: varsta, sex, oras
 • pe baza duratei abonamentelor.

Colectăm datele tale atunci când facem profilarea din surse precum: accesul la locațiile Partenerilor și furnizorii de servicii de publicitate cu care colaborăm.

Utilizăm tehnica profilării atunci când trimitem Abonaților oferte personalizate prin canale de marketing direct (sms, e-mail, notificări push-up), intr-un mod relevant si util pentru Abonați.

Fiecare Abonat se poate opune opune profilării în scop de marketing direct, pe oricare dintre canalele de comunicare la care a consimțit anterior, prin retragerea consimțământului la dezabonarea de pe un anumit canal de comunicare pentru care a optat anterior. Pentru mai multe detalii vezi mai jos secțiunea „Drepturile și opțiunile tale”.

Încadrarea Abonaților în segmente/categorii conform preferințelor, pe baza tehnicii profilării, ne ajută în mod esențial la dimensionarea ofertei pentru servicii relevante pentru Clienți și Abonați (ex. decidem asupra deschiderii unor noi parteneriate cu Parteneri pentru anumite activități sportive care sunt preferate de Abonați), și astfel putem răspunde mai bine și mai prompt nevoilor și intereselor Abonaților (ex. decidem asupra includerii unor noi tipuri de activități de recreere cu relevanță pentru Abonați în Programul 7card).

Acest demers al Benefit Seven S.A. se întemeiază pe interesul nostru legitim, care este interesul nostru de afaceri de a îmbunătăți și diversifica permanent serviciile pe care le asigurăm.

Considerăm că realizarea de segmente (profiluri) cu acest scop nu afectează și nu aduce atingere intereselor, drepturilor și libertăților Abonaților noștri.

In nicio situatie datele cu caracter personal ale Însoțitorilor – minori nu vor face obiectul unei prelucrari in cadrul activitatilor de marketing direct ale Benefit Seven SA, al publicarii pe internet de catre Benefit Seven SA si nici al unei prelucrari prin intermediul mesageriei electronice. Introducerea/accesarea prin intermediului link-urilor securizate www.app.7card.ro/signup/ a datelor cu caracter personal ale Însoțitorilor – minori se realizează exclusiv de reprezentantul legal al minorului, care trebuie sa se autentifice cu o parolă unică exclusiv deținută de reprezentantul legal al minorului.

 • Cu cine partajăm datele Abonaților

Datele cu caracter personal mentionate mai sus vor fi transmise de Benefit Seven SA (cu respectarea masurilor de siguranta si securitate si cu asigurarea confidențialității) urmatoarelor categorii de destinatari:

 1. Angajatorul (Clientul), pentru si in executarea drepturilor si obligatiilor din Regulament de Utilizare a Programului și contractul dintre Benefit Seven S.A. și Angajator;
 2. Companiilor  și entităților din grupul de companii din care face parte Benefit Seven S.A.;
 3. Partenerii – salile/cluburile de sport/activitati de recreere (li se vor furniza doar numele si prenumele persoanei vizate, exclusiv pentru decontarea vizitelor si a serviciilor prestate de catre acestia);
 4. Furnizorii noștri care efectuează:
  • Servicii de arhivare/stocare documente (inclusiv furnizori de servicii de stocare în cloud),
  • Servicii de trimitere automatizată de e-mailuri;
  • Servicii de trimitere automatizată de sms-uri;
  • Servicii de dezvoltare/mentenanță IT;
  • Servicii de facturare;
  • Alte tipuri de servicii suport pentru executarea relațiilor cu Abonații;
 1. Instituții, organe și autorități guvernamentale, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală;
 2. Dacă trecem printr-o procedură de reorganizare sau de vânzare către o altă companie, vom comunica datele Abonaților către acea companie.
 3. Terțe părți, pentru campanii comune cu acea terță parte (pentru Abonații care și-au dat acordul în acest sens (astfel de terțe părți vor răspunde pentru conformarea lor cu legile aplicabile privind protecția datelor);
 • Durata prelucrării datelor Abonaților

Datele cu caracter personal ale Abonaților (inclusiv istoricul participării la activitățile sportive/recreative) vor fi păstrate în platforma Benefit Seven S.A. (iar cele în format hârtie sunt arhivate către terți autorizați) pentru o perioadă maximă de 3 (trei) ani de la ultima zi a valabilității abonamentului unui Abonat.

În cazul în care contractul dintre Benefit Seven S.A. și Client încetează, indiferent de motiv, termenul de 3 (trei) ani curge de la data încetării relatiei contractuale dintre Benefit Seven S.A. cu Clientul (în privința datelor salariaților acestui Client / ale însoțitorilor acestui Client).

După termenul menționat, datele cu caracter personal care trebuie păstrate pentru perioade mai lungi (e.g. documente financiare, facturi) vor fi păstrate în siguranță pe durata prevăzută în conformitate cu prevederile legale și pentru restul apelăm la anonimizare /ștergere (astfel încât persoana vizată să nu mai poată fi identificată), cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege sau interesul nostru legitim să procedăm altfel.

În ceea ce privește datele utilizate cu consimțământul prealabil al persoanei vizate, vom prelucra aceste date exclusiv în scopul respectiv doar până când Abonatul își retrage consimțământul, cu excepția cazului în care avem obligația de a păstra datele respective pentru o perioadă mai lungă, conform legii, sau pentru anchete făcute de autorități relevante sau pentru apărarea drepturilor noastre.

 • Transferul datelor în state terțe

În prezent, datele noastre sunt păstrate în locații din țări din Uniunea Europeană. În cazul în care este necesar transferul datelor Abonaților către companii/parteneri din țări non-SEE (țările SEE fiind țările din Uniunea Europeană, plus Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia – considerate a avea legi echivalente cu privire la legea confidențialității), în cazul în care locul de păstrare a datelor noastre sau locația subcontractorilor/partenerilor se află în afara SEE. În cazul în care datele Abonaților ajung în aceste țări non-SEE, ne vom asigura întotdeauna că un contract corespunzător care acoperă un asemenea transfer este încheiat, în conformitate cu standardele adoptate de Comisia Europeană în acest sens. Cu toate acestea, în cazul în care terțul respectiv nu are legi echivalente standardelor UE privind protecția datelor, vom solicita întotdeauna terțului destinatar respectiv să încheie un contract obligatoriu care reflectă standardele necesare.

 • Drepturile Abonaților în calitate de persoane vizate

Pentru a ne asigura că fiecare Abonat deține controlul asupra datelor cu caracter personal care îl privesc, ne asigurăm că fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele posibilități, în baza tehnologiilor disponibile:

 • își poate administra Contul și modifica/șterge/edita datele;
 • poate șterge/admnistra cookie-uri din propriul browser;
 • își poate alege propriile opțiuni aferent contului pe platormele de social media (ex. Facebook) din punct de vedere al distribuirii datelor către alte site-uri.

De asemenea, în calitate de persoană vizată, conform Regulamentului UE 2016/679, Abonatul beneficiază de drepturile detaliate mai jos (putem solicita Abonatului să își dovedească identitatea și calitatea de titular al cardului 7card, pentru ca solicitările sale să fie analizate). Vom încerca să răspundem cererilor Abonaților fără întârziere și nu mai târziu de 30 zile (sau într-un alt termen rezonabil, conform Regulamentului UE 2016/679). 

Dreptul de a fi informat. Abonatul are dreptul să primească informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la maniera în care prelucrăm datele sale cu caracter personal, inclusiv detalii cu privire la drepturile sale în calitate de persoană vizată. Aceste informații sunt prezentate în prezenta Notă de informare.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Abonatul are drept de acces la datele care îl privesc pe care le prelucrăm conform prezentei Note de informare; nu vom percepe taxe pentru cererile inițiale. În cazul în care Abonatul solicită copii ale datelor furnizate deja, putem percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea datelor. Ne rezervăm dreptul de a refuza cereri excesive și/sau repetate. 

Cererea pentru dreptul de acces va fi trimisă de către Abonat la:

 • E-mail: 7card@benefitseven.ro

Dreptul la modificare. Abonatul care identifică faptul că datele care îl privesc și pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte: 

 • Ne poate trimite o cerere de rectificare la adresa de e-mail 7card@benefitseven.ro;

Dreptul de a se opune marketingului direct. Abonatul se poate opune oricând și se poate dezabona de la materialele noastre de marketing direct. Acest lucru se poate face doar prin apăsarea link-ului de dezabonare furnizat în fiecare astfel de comunicare pe care o transmitem acestora, sau printr-o cerere scrisă trimisă pe adresa de e-mail 7card@benefitseven.ro.

Retragerea consimțământului (dezabonare sau cerere scrisă) nu afectează legalitatea prelucrării în baza consimțământului, înainte ca retragerea să aibă loc.

Dreptul de a se opune prelucrării efectuate de noi în baza interesului legitim. Abonatul se poate opune oricând oricărei prelucrări bazate pe interesul nostru legitim. În secțiunea „Temeiuri juridice” a tabelului de mai sus, puteți identifica cu ușurință cazurile în care prelucrăm datele cu caracter personal în baza interesului nostru legitim. Abonatul își poate exercita dreptul de a se opune prin trimiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail 7card@benefitseven.ro.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat). Abonatul are dreptul de a solicita ștergerea datelor care îl privesc în oricare dintre următoarele situații: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, (b) Abonatul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu avem alt temei juridic pentru continuarea prelucrării, (c) Abonatul se opune prelucrării pentru marketing direct (inclusiv creării profilului pentru marketing direct, dacă este cazul), (d) Abonatul se opune prelucrării bazate pe interesul nostru legitim și nu putem furniza un motiv pentru care interesul nostru legitim prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților sale, (f) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (g) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea prevederilor legale.

Dreptul la ștergerea datelor nu este un drept absolut. Putem respinge cererea în cazul în care (i) avem obligația, potrivit unei prevederi legale, de a păstra datele; sau (ii) datele sunt necesare pentru atestarea, exercitarea sau protejarea drepturilor noastre în instanță.

Abonatul poate solicita ștergerea datelor prin trimiterea cererii sale prin e-mail la 7card@benefitseven.ro.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării. Abonatul are dreptul de a obține din partea Benefit Seven S.A. restricționarea prelucrării în oricare dintre situațiile descrise mai jos:

(a) Abonatul contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Benefit Seven S.A. să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar Abonatul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Abonatul ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) Abonatul s-a opus prelucrării în baza interesului nostru legitim, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale Abonatului.

Abonatul își poate exercita dreptul de ștergere prin trimiterea cererii sale prin e-mail la 7card@benefitseven.ro.

Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când prelucrăm datele cu caracter personal ale Abonatului în baza consimțământului acestuia sau executării unui contract, prin mijloace automate, respectivul Abonat ne poate solicita transferul datelor cu caracter personal care îl privesc, către: (a) Abonat sau (ii) un alt operator indicat de către respectivul Abonat. Abonatul poate solicita transferul doar al datelor cu caracter personal pe care Abonatul înșuși ni le-a furnizat în mod direct și activ (cu excepția oricăror date pe care le-am presupus sau creat/determinat). Abonatul își poate exercita dreptul prin trimiterea cererii sale prin e-mail la 7card@benefitseven.ro.

Dreptul de a formula plângere la ANSPDCP. În cazul în care Abonatul se consideră prejudiciat de prelucrarea datelor care îl privesc conform termenilor prezentei Note de informare, Abonatul se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, al cărei site este disponibil pe www.dataprotection.ro.

 • Măsuri tehnice și organizatorice privind prelucrarea datelor

Benefit Seven S.A. se obligă să aplice (și să asigure că și împuterniciții săi care actionează conform instrucțiunilor acesteia aplică), în legatură cu datele cu caracter personal menționate în prezenta, măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii/ transfer de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Astfel, asigurăm măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a colecta, prelucra și păstra datele cu caracter personal în siguranță, inclusiv împotriva accesului și utilizării neautorizate a datelor. Aceste măsuri reprezintă cel puțin:

(i) măsuri administrative și organizatorice pentru a asigura confidențialitatea persoanelor care accesează efectiv datele;

(ii) fluxuri și proceduri operaționale pentru a asigura exercitarea drepturilor de către persoanele vizate;

(iii) medii de găzduire în siguranță a datelor;

(iv) asigurarea, prin măsuri rezonabile, a faptului că partenerii/subcontactorii noștri definesc și implementează măsuri adecvate de securitate cu privire la datele cu caracter personal pe care le distribuim.

Benefit Seven S.A. implementează, de comun acord cu fiecare Client, mecanisme și procese specifice prin care să dea curs solicitărilor Abonaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Benefit Seven S.A.

 • Întrebări frecvente privind acestă Notă de informare

Putem răspunde oricărei cereri de informații a unui Abonat cu privire la prezenta Notă de informare. Ne puteți contacta după cum urmează:

 • prin e-mail, la: 7card@benefitseven.ro
 • prin poștă, la: str. Zării 11, sector 5, București
 • prin telefon, la: +40 21 539 7770
 • Definiții relevante

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in conditiile legii; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;.

Împuternicit” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Profilarea/ Crearea de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Abonatul / Abonatul 7card / Utilizatorul – Angajat sau Însoțitor, cu drept de utilizare a produselor şi serviciilor din cadrul Programului 7card;

Programul 7card” sau „Programul de Beneficii pentru Angajaţi” sau „Programul”– ansamblul ofertelor, selectate de către Benefit Seven SA, orientate pe nevoile Angajatorului (client al Benefit Seven SA), de produse şi servicii disponibile pentru Abonații acestuia, prestate pentru aceştia pe durata de valabilitate a contractului dintre angajatorul Angajatului și Benefit Seven SA de către Partenerii Benefit Seven S.A.

Regulament de Utilizare a Programului – totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor privind accesul Abonaților la seerviciile din Programul contractat de Client în relația cu Benefit Seven S.A.

Prezenta Notă de informare intră în vigoare la 25 mai 2018. Prezenta Notă de informare este disponibilă pe www.7card.ro și în aplicația 7card. Benefit Seven S.A. poate modifica oricând această Notă de informare, cu anunțarea Abonaților.

BENEFIT SEVEN S.A.