Administrativ

Denumire: Benefit Seven SA
Formă juridică: Societate pe acțiuni
Sediul social: B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 9 – 9A, Iride Business Park – clădirea 19, etaj 3, Bucuresti, Sector 2, 020335, Romania
Nr. Registrul comertului: J40/7148/2021 
CUI: 16696040
Capital social 100.000 RON, integral vărsat