Administrativ

Denumire: Benefit Seven SA
Formă juridică: Societate pe acțiuni
Sediul social: Strada D. I. Mendeleev Nr. 5, Etaj 1, Zona 6, Sector 1, 010361, București, România
Nr. Registrul comertului: J40/7148/2021
CUI: 16696040
Capital social 100.000 RON, integral vărsat